مجموعه در جهت بهبود امکانات رفاهی در سفر وکاهش مشکلات مربوط به سلامت مواد غذایی در سفر اقدام به طراحی وتولید یک محصول با نام یخچال ماشین کرد .

 

یخچال ماشین

 

یخچال ماشین(دید داخل)

 

نمای پشتی

 

 

یخچال ماشین (سبد)

 

 

وباتوجه به این که یک سابق ذهنی در بین عموم نسبت به کیفیت پایین محصولات داخلی بود تمام تلاش خود را صرف طراحی و قالب سازی وتولید محصولی کرد که به اذعان برخی از دوستان اگر پلاک
مشخصات فنی دستگاه از دستگاه جدا شود تا محل تولید مشخص نباشد در کدام کشور تولید شده است میتوان در همتراز با محصولات اروپایی دانست.

 

جهت توضیحات بیشتر به برگه راهنمای فنی یا راهنمای استفاده مراجعه کنید